Quy định về chương trình tích điểm

  • Viết bởi Nguyễn Anh Tuấn vào 22:20 07/11/2020

1. Thông tin chương trình:
– Chương trình này không có thời gian kết thúc. Nên quý khách có thể mua hàng tích điểm bất cứ lúc nào và áp dụng cho mọi sản phẩm được bán bởi Quang Phú Minimart.
– Khách hàng mua tại quầy hoặc mua online đều được tích 1 PP (~ 1,000 VND) cho mỗi 50,000 VND giá trị đơn hàng. Số này sẽ không được làm tròn mà bỏ bớt phần thập phân.
Hiện tại đang có chương trình đua top tích điểm, xem thể lệ và hoạt động cuộc thi tại đây!

2. Các trường hợp không trả điểm/thu hồi điểm
– Nếu trả hàng sau khi mua, bạn sẽ bị mất số điểm thu được qua đơn hàng.
– Nếu sự cố hệ thống của Quang Phú Minimart xẩy ra