Hướng dẫn mua hàng trên Quang Phú Website

1. Chọn sản phẩm

Trên màn hình chính của Quang Phú Website, nhấp vào các danh mục của sản phẩm bạn muốn mua hoặc tìm tên sản phẩm ở mục Tìm kiếm:

Màn hình chính của Quang Phú Website (website version: 1.3.6)

Nhấn vào nút “Mua hàng” sau khi nhấn vào sản phẩm cần mua:

Trang của sản phẩm “Mì tôm Hảo hảo 75g”

Sau khi nhấp đặt hàng, màn hình sẽ có thông báo sản phẩm đã vào giỏ hàng, nhấp vào “Xem giỏ hàng” nếu muốn thanh toán:

Thông báo sản phẩm đã vào giỏ hàng

Trong trang giỏ hàng, nhấp đặt hàng để thanh toán (tùy chỉnh số lượng nếu có trước khi mua):

Trang giỏ hàng

Nhấp “Đặt hàng” để thanh toán. Hãy nhập thông tin đầy đủ để được giao hàng nhanh hơn! Chọn”Trả tiền mặt khi nhận hàng” nếu muốn thanh toán theo hình thức COD. Chọn “Thanh toán tại cửa hàng” nếu muốn thanh toán Online.

Trang thanh toán